Sygehusnybyggeri som passivhus nord for polarcirklen.


Nye Kirkenes sykehus.

Temperatur, vejr, lysforhold. Udfordringer, hvorhen man ser. Og vi midt i det hele. Sygehusprojektet ved polarcirklen er som skabt til Cadolto modulbyggeri. Ved byggeri under vanskelige forhold er vi nemlig i vores rette element. Med individuelle og kloge løsninger. Som samtidig er teknisk topmoderne, effektive og frem for alt: hurtigt klar til brug. Vi kunne overbevise. Med vores koncept og kvalitet "Made in Germany". Således har ca. 300 moduler siden efteråret 2015 været undervejs mod Norge til Kirkenes, der ligger over 3.000 kilometer væk. På 17.200 m² polargrund opføres et lokalt sygehus, som forventes færdiggjort i december 2016. Komplet som modulbyggeri Færdigt udstyret med akutmodtagelse, operations- og fødestuer, radiologilaboratorier og 54 senge. Både kirurgisk, medicinsk og psykiatrisk poliklinik. Naturligvis alt i passivhus-standard med meget strenge krav til varmeisolering og -genvinding.

Faktisk er vi gået fleksibelt til værks allerede under forberedelserne: typisk for os. Og vores byggemåde. For oprindeligt var sygehuset ikke udviklet som modulbyggeri af kunden. Derfor har vi tilpasset modulerne til det konventionelt planlagte grundrids, så vi kunne præfabrikere komplette rum på fabrikken i Cadolzburg. I Kirkenes kan de op til 6,0 m brede moduler så hurtigt og ukompliceret sættes på kældrene, der forinden er bygget på konventionel vis. Dette sparer meget tid. Et særlig vigtigt forhold, når vinteren er lang, og byggefaserne er korte. For at vi i december 2016 kan sige: Polarområde udviklet yderligere – nyt sygehusbyggeri færdiggjort.

Top