Renrums- og laboratoriebygninger

Forskere står hver dag med et ben i fremtiden.

I Cadolto moduler oven i købet med begge.

Den, der vi udvikle fremtiden, skal være hurtig og fleksibel. Altid klar til at tænke anderledes. Og ikke lade nogen sten ligge på den anden. Her tænker forskere egentlig ligesom os. Derfor tilbyder vi dem et passende hjem: med renrums- og laboratoriebygninger i Cadolto modulbyggeri.

De individuelt fabrikerede moduler følger altid med tiden: de kan altid ændres, kombineres på ny, planlægges altid til fremtiden.

Vores industrielle præfabrikation muliggør søjlefri laboratoriebygninger i ubegrænset bredde og med op til 12 m dybde. Lige så holdbare som konventionelt byggeri – men væsentligt mere mobile. Modulerne kan nemlig også efterfølgende ændres på stedet og flyttes fuldstændigt inden for meget kort tid. Hurtigt, effektivt, økonomisk. Og hvis du vil også ukompliceret til leje eller med individuelle finansieringsløsninger.

Altså typisk Cadolto.

Laboratorier

Biologiske laboratorier opfylder de højeste standarder - fra BSL 1 til BSL 4. Dette opnås ved hjælp af skræddersyede automatiserede ventilationssystemer og egnede overfladematerialer.

Ved kemiske laboratorier stilles der især særlige krav til overfladernes kemikaliebestandighed. Nøglefærdige laboratoriemoduler fra Cadolto opfylder disse krav.

Ved fysisk-analytiske laboratorier er den intelligent og effektivt styrede rumluftteknik dimensioneret til 8 gange luftskifte.

Cadolto realiserer radionuklid-laboratorier iht. DIN 25425 og DIN 25422 til alle strålebeskyttelsesklasser fra S0 til S4. Her fokuseres især på specielle krav til strålebeskyttelse, der opfyldes med blyfolier eller blyplader.

Renrum (GMP)

Moduler fra Cadolto fås til bioteknologi, stamcelleforskning og farmaceutisk produktion iht. GMP indtil klasse A. Højere renhedsklasser opnås med Filter Fan Units eller Laminar-Flow-loftssystemer og separeres efter trin med slusestyringer og adgangsregulering – inklusive overvågning. Cadolto fabrikerer til renrumsproduktioner, halvlederteknik og mikromekanik iht. ISO 14644 i klasserne ISO 9 til 4. De tekniske specifikationer er for størstedelens vedkommende identiske med GMP-klassen. Her fokuseres især på at begrænse og undgå partikler.

Laboratoriekoncepter

De modulopbyggede laboratoriekoncepter fra Cadolto giver dig et fleksibelt grundlag, hvorpå der efter dine ønsker kan individualiseres yderligere. Så kan dine forestillinger uden problemer realiseres i enhver henseende. Modulernes rasterbreddegrundlag på 3.600 mm svarer til de gængse indretningsforhold samt anbefalinger i henhold til BG RCI og DIN EN 14056.

 

  • Fleksibilitet: Anvendelsesspecifikke ombygninger eller flytning af komplekse bygninger
  • Designfrihed: Laboratorier i alle dimensioner, der kan tilpasses dine krav
  • Præfabrikation af høj kvalitet på fabrikken: individuel, skræddersyet udførelse
  • Sikkerhed: vejruafhængig produktion, termin- og omkostningsgaranti
  • Bæredygtighedscertificering (DGNB): lettere at opnå bedre klassificeringer end ved traditionel byggemåde

 

 

Eksempelkoncepter

Laboratorier med integrerede analysepladser

To rækker ("ringe") med 5 laboratorietypemoduler og klassisk opdeling: Laboratorium-gang-laboratorium

For denne som for alle andre konfigurationer gælder: Laboratorietyperne muliggør en variabel bygning med op til 6 etager. Som lodret udnyttelseskoncept anbefales i den forbindelse at etablere centrale forsynings- og bortskaffelsesskakte for at give den enkelte bygning størst mulig fleksibilitet. Det er også uden problemer muligt at etablere decentrale skakte pr. laboratorieakse.

 

 

Laboratorier med separerede analysepladser, tilstødende rum og kontorer

To rækker med separerede analysepladser af 5 moduler: Forholdet mellem laboratorie- og kontorareal er 6 til 1. Andelen af analyse- og dokumentationsarbejde har været konstant stigende. Denne udvikling imødegås med vores modulkonfiguration. De foranliggende analysepladser er isoleret fra de egentlige laboratorier ved hjælp af skillevægssystemer af massivt glas. Herved opnås, at såvel arbejdsrum som laboratorier fremstår både stort anlagte, transparente og lyse.

 

 

Laboratorier med integrerede analysepladser, mørkezoner, tilstødende rum og kontorer

Tre rækker med integrerede analysepladser af 5 moduler: Forholdet mellem laboratorie- og kontorareal er 3 til 1. Denne laboratorietype er især udformet til laboratorier med en høj andel af automater og lagerflader. Hertil står ekstra, separate rum uden særlige krav om dagslys til rådighed. Analysepladserne befinder sig her inden for laboratorierne.

 

 

Laboratorier med separerede analysepladser, mørkezoner, tilstødende rum og kontorer

Tre rækker med separerede analysepladser af 5 moduler: Forholdet mellem laboratorie- og kontorareal er 2 til 1. Denne laboratorietype er – analogt med konfigurationseksempel 3 – udformet til laboratorier med mange automater og lagerflader i separate rum uden behov for dagslys. Her er analysepladserne imidlertid adskilt fra laboratorierne.

Prøvetilbud

Vælg prøvetilbud med flueben og udfyld kontaktformular, så får du det ønskede tilbud via e-mail i løbet af nogle dage.

Dine data kunne ikke sendes. Kontrollér dine data, og prøv derefter igen.

Tilbuddet er uforpligtende og gratis.

Mange tak for din besked.

Du får omgående tilsendt det valgte prøvetilbud til din angivne e-mail-adresse!

Top