Münsterin teknologiapuisto, Saksa

Tilaa biotekniikkaa varten.

Bruttopinta-alaa
(m²)
3.400
Toteutusaika
6
18
moduulirakennus
tavanomainen
rakennustapa
Moduulien määrä
38
Rakennus
Potilashuoneet
Leikkaussalit
Toiminnalliset tilat
Tutkimushuoneet

Aloita pienestä. Kasva sitten suureksi. Näin toimii startup-yritys. Nopeasti, joustavasti ja tilatehokkaasti. Ratkaisu on Cadolto. Näin syntyi moduulirakennustekniikkaa noudattaen uudisrakennus kolmelle biolääketieteen/biotekniikan startup-yritykselle. Tarvittava tila ja oikea varustelu edellyttävät biolääketieteen/biotekniikan alalla tietenkin useiden kriteerien täyttymistä. Tehokas ilmastointi- ja ilmanvaihtotekniikka kuului asennukseen siinä kuin korkealaatuiset laboratoriolaitteetkin. Tehtävä otettiin vastaan, ratkaistiin ja toteutettiin yhteensä vain yhdeksän kuukauden ajassa. Vain neljän kuukauden jälkeen moduulit olivat jo täysin toimintakunnossa.

Erityisen mielenkiintoinen seikka oli se, että modulaarinen konsepti antaa käyttäjille mahdollisuuden joustavuuteen myös asennuksen päätyttyä ja haltuunoton tapahduttua. Toiveiden ja muuttuvien tarpeiden mukaan tilat voidaan jakaa uudelleen. Tämä antaa eri tasojen käyttäjille mahdollisuuden kehittyä toisistaan riippumatta. Se on korvaamaton etu joustavalla teollisuudenalalla. Sen, miten hyvin tämä toimii, näyttää nyt rakennuksen neljäs startup-yritys. Se on muuttanut tiloihin ja sen vaatimukset ovat täysin uudet. Ja muutto onnistui sataprosenttisesti.

Top