Nieuwbouw van een ziekenhuis als passief bouwwerk ten noorden van de poolcirkel.


Nye Kirkenes Sykehus.

Temperatuur, weer, lichtomstandigheden. Alles, maar dan ook alles, is een uitdaging. En wij zitten er middenin. Dit ziekenhuisproject aan de poolcirkel is als geschapen voor Cadolto Modulebouw. Bij het bouwen onder moeilijke omstandigheden zijn wij in ons element. Met unieke en intelligente oplossingen. Die in technisch opzicht zeer modern en efficiënt zijn en bovendien snel klaar zijn voor gebruik. Wij wisten de opdrachtgever te overtuigen. Met ons concept en onze kwaliteit 'Made in Germany'. In de herfst van 2015 hebben wij 300 modules verzonden naar het op 3000 kilometer afstand gelegen Kirkenes in Noorwegen. Op 17.200 m² grond boven de poolcirkel ontstond daarmee een lokaal ziekenhuis, dat in december 2016 opgeleverd werd. Volledig in modulaire bouwwijze. Gebruiksklaar ingericht met eerstehulpafdeling, OK-ruimtes, verloskamers, radiologisch lab en 54 bedden. En een chirurgische, medische en psychiatrische polikliniek. Vanzelfsprekend voldoet het gebouw aan de normen voor passieve bouw met zeer hoge eisen aan de warmte-isolatie en -terugwinning.

Al in de voorbereidingsfase zijn we flexibel te werk gegaan en dat is typisch voor ons. En voor onze manier van bouwen. De klant was immers in eerste instantie helemaal niet van plan modulair te bouwen. Daarom hebben we de modules zodanig aangepast aan de geplande indeling van het conventionele ontwerp, dat in de fabriek in Cadolzburg complete ruimtes geprefabriceerd kunnen worden. In Kirkenes worden die tot 6,0 meter brede modules snel en ongecompliceerd op het vooraf op conventionele wijze gelegde fundament geplaatst. Dat bespaart veel tijd. Heel belangrijk, wanneer de winters lang zijn en er maar korte tijd kan worden gebouwd. Zodat er in december 2016 gezegd kan worden: Weer een stukje van de poolregio ontsloten – met een opgeleverd nieuwbouw-ziekenhuis.

Top