Alltid fleksibel.


 «Med modulproduksjon kan vi holde byggebelastningen for den løpende sykehusdriften og pasientene på et svært lavt nivå.»

Administrerende direktør Karl-Josef Schmidt

Flytting av sengepostene ved St. Josefs-Hospital i Wiesbaden.

Her i dag, der i morgen – det kunne vært mottoet for St. Josefs-Hospital-oppdraget i Wiesbaden. To klinikksengeposter bygd så sent som i 2009 skulle rives og bygges opp igjen et annet sted. Et oppdrag som skapt for oss. Ikke så rart, da vi oppførte nettopp disse to bygningsavdelingene der for sju år siden. Optisk tiltalende. Og fremfor alt nærmest problemfritt for den daglige sykehusdriften.

Derfor er det heller ingen tilfeldighet, men et bevis på vårt perfekte arbeid, at vi også denne gangen fikk tilslaget på hele utføringen av prosjektet.

I mars 2015 startet Cadolto full planlegging av produksjon, oppføring og realisering av de to sengepostene. I tillegg kom en ny interimsengepost. En modulblokk med fire moduler utgikk. Likevel er bruttoarealet på 2500 m², da tilstøtende ganger har kommet til.

Nok en gang har Cadolto bevist at modulbygging i ingen henseender står tilbake for konvensjonell bygging rent kvalitativt. Modulbygging har sågar en avgjørende fordel: Hele bygninger kan demonteres på ett sted og bygges opp igjen et annet sted. Alltid fleksibel, det gjelder altså både for sykehus og for moderne bygging med Cadolto-moduler.

Top