Få mer plass på tilgjengelig område.


Utbedring av Klinikum rechts der Isar/TU München.

Det må ikke alltid være fullstendig nybygging. Noen ganger er det nok å bygge videre på det man har tilgjengelig. Hvordan gjør man det: Cadoltos modulbygninger. Cadolto fikk derfor i oppdrag å bygge ut en poliklinikk med modulbygninger for Klinikum rechts der Isar. Bygningen besto av en toetasjes poliklinikk med sengeavdelinger i modulbygninger, og en underetasje bygget som en tradisjonell, massiv konstruksjon. Påbygget ble høytflyvende: Bygningen gikk fra tre til fem etasjer. Nybygget supplerer klinikken på det samme området med en sengeavdeling i 3. etasje og en intensivavdeling i 4. etasje.
Til slutt stod altså et påbygg ferdig, som med en lengde på 37,5 meter og en bredde på 18,1 meter, en råbygghøyde på 2,99 meter og en brutto grunnflate på 1293 m², gir personalet og pasientene mange nye rom.
Begynnelsen på monteringen skulle begynne i oktober 2015. Produksjonen skulle startet en måned før. Men ved begynnelsen ventet forarbeidet. Den gamle bygningen måtte klargjøres for påbygget. Dette betydde at taket måtte vekk. Overbygg som trappehustak, loft og heishus ble demontert. Og påbygget måtte selvfølgelig tilknyttes strømtilførselen og kloakkavløpet til det gamle bygget. Vegger måtte brytes gjennom, og ventilasjonsanlegg måtte flyttes. Til og med heisen måtte tilpasses de nye forholdene: Heisen fikk nå fem stopp, og det kom også en ekstra heis i tillegg til et maskinrom. Hoved- og nødtrappene fikk også to ekstra etasjer, og ventilasjonsanleggene ble flyttet og gjort større. Det gjenstod bare å få fasaden til å passe med inventaret.
Det ventet oss mye arbeid frem til prosjektet skulle stå ferdig i februar 2016. Men takket være fleksibel modulbygging var det en oppgave som lot seg løse og som vi fikset raskt, uten problemer og selvfølgelig med et smil om munnen.

Top