Høyteknologiske moduler for høyteknologisk medisin.


En hybrid operasjonssal for klinikkene ved Heinrich Heine Universität i Düsseldorf.

Hvor lang tid tar det å bygge en operasjonsbygning i dag? Med konvensjonell utførelse tar det en liten evighet. Med Cadolto tar det fem måneder. Imponerende? Enda mer imponerende blir det når de ønskede rommene skal inneholde en toppinnovativ kombinasjon av moderne operasjonsteknikk, høyteknologisk bildegjengivelse og arbeidsflytorientert romstyring. Kort sagt: Når man planlegger en toppmoderne hybrid operasjonssal. Med Cadolto er ikke det noe problem.

Mellom begynnelsen av mars 2016 og midten av juli 2016 oppførte vi et innovativt bygg med modulær utførelse – utstyrt med toppmoderne hybrid operasjonsteknikk. Den nye bygningen ved det eksisterende senteret for operativ medisin er fordelt på fem moduler, med et bruttoareal på 270 m². Bare operasjonssalen har nå 90 m² mer plass til leger og pasienter. Man planla naturligvis også nødvendige siderom. Både klargjøringsrom, oppvåkningsrom, betjeningsrom, sterillager, et rom for angiografiteknikk og en gang til den eksisterende bygningen ble tilgodesett i modulene.

Medisinteknikken representerte en særlig utfordring. Spesielt det takhengte angiografiapparatet krever en ytterst presis, stabil og svært stiv byggekonstruksjon. Og ikke minst et tak som tåler høy belastning. I tillegg er hele operasjonssalen fritthengende, med dimensjoner på over 8,5 m x 11,00 m. Den må likevel – også ved svært høy belastning – være ekstremt vridningsbestandig. Et annet høydepunkt er operasjonsgulvet, spesialutviklet av Cadolto i samråd med LEICA og andre ledende medisinteknikkprodusenter. Her kan selv det mest svingningsfølsomme arbeid utføres. Vi leverte også romluftteknikk i romklasse 1 b. I tillegg kom glatte vegger, delvis med renromsbelegg, en utvendig fasade med utvendig sammensatt varmeisolasjonssystem, elokserte aluminiumvinduer og automatiske operasjonsdører av edelstål. Kort sagt alt som gjør en modul til en innsatsdyktig operasjonssal.

Det er imidlertid ikke bare teknikken som er innovativ i den nye operasjonssalen – det samme gjelder for utførelsen. Hele den nye bygningen ble koblet direkte til det eksisterende operasjonsområdet i tredje etasje – slik at man fikk én enhet.

Men først ble fasadene fjernet. Byggetomten var dekket av forsynings- og avløpsledninger, noe man måtte ta hensyn til allerede under planleggingen. Vi oppførte et bygningselement med svært smal, ca. 7,50 meter høy teknikksokkel og et overliggende, langt utstikkende operasjonsområde.

Et krevende prosjekt – helt etter vår smak. For nettopp her profiterer oppdragsgiverne på vår hurtighet, kompetanse og erfaring.

Tross alt er vi ikke bare opptatt av byggearbeidet med komplett husteknikk. Vi er selvfølgelig også med på planleggingsfasene med skissering av arbeidet til de hustekniske faggrenene, konstruksjons- og utføringsplanleggingen for bygging, statikk og annen byggefysikalsk dokumentasjon. Og resultatet? Enda et vellykket modulbygg fra én kilde.

Top