Jo større oppgaven er, desto viktigere er det med en smart løsning.


Flytting av et Siemens trio 3T-MRT-apparat til Zentralinstitut für seelische Gesundheit i Mannheim.

Plassmangel, vanskelige rammebetingelser, trang tidsplanlegging. Hvem vil bygge slik? Vi vil. Det er nettopp når innovative løsninger er påkrevd at modulteknikk fra Cadolto scorer. Som ved byggingen av en ny MRT-bygning i pasienthagen til en klinikk. En utfordring vi tok på strak arm. 20.05.2015 startet prosjektet med oppdragstildeling.

Prosjektets åpenbare utfordringer var den trange oppstillingsplassen i pasienthagen til ZI, samt vanskelig atkomst til byggeplassen i bykjernen med dårlig plass til kranen. Samt den korte byggetiden. En annen utfordring var at man måtte flytte en Siemens 3T-MRT, men denne var det bruk for ved klinikken.

Kort sagt: Her måtte man planlegge ned til minste detalj. Etter frigivelse av planlegging og utstyr startet stålbyggingen i begynnelsen av august, etterfulgt av modulutbyggingen. I løpet av 14 dager ble det grunnleggende arbeidet med klimaanlegg og skjerming mot høyfrekvent stråling fullført ved fabrikken. Dette skjedde innen transportfristen 31.08.2015. Deretter fulgte to dager med kjøring – og så kunne bygningen monteres 02.09.15. Så var det tid for sluttmontering og flytting av MRT-apparatet til det nye bruksstedet i modulen. 11.09.15 var prosjektet fullstendig avsluttet. Med suksess. Naturligvis.

 

 

Top