Laboratoriebygg i modulbyggemetode – raskere og mer effektivt


Laboratoriebygg i modulbyggemetode – raskere og mer effektivt

Høyeste kvalitet, korte byggetider, nøyaktige rom som likevel kan utvides på en fleksibel måte i fremtiden – disse kravene blir stadig viktigere i forbindelse med laboratoriebygg. Disse bygningene skal være arkitektonisk krevende, og samtidig formidle et trivelig arbeidsmiljø. Cadolto tilbyr løsninger som oppfyller alle disse kriteriene, samt høyeste sikkerhets- og hygienestandarder, og som er nøkkelferdige og klare til bruk innen fristen. Nylig ble det satt opp et slikt laboratoriebygg ved Klinikum Augsburg.

Universitetssenteret for helsevitenskap ved Klinikum Augsburg er et forskningssamarbeid. Klinikum Augsburg, Technische Universitet München og Ludwig-Maximilian-Universitet i Müchnen dekker kostnadene i fellesskap. Universitetene som deltar forsker innenfor rammen av et koherent program – representert med et professorat hver –  på områdene Health Care Operations/Health Information Management, miljømedisin og epidemiologi.

Laboratoriebygningen Unika-T i universitetssenteret for helsevitenskap ved Klinikum Augsburg

I semptember 2015 ga Klinikum rechts der Isar i München, i sin egenskap som byggherre, Cadolto oppdraget om å sette opp det nye laboratoriebygget UNIKA-T. Oppdragssummen på ca. 2,5 mio € brutto ble finansiert med midler fra fristaten Bayern.

På grunn av den påkrevde, ekstremt korte byggetiden kunne laboratoriebygget kun realiseres i modulbyggemetoden. På grunn av de høyeste kvalitetskravene, den effektive gjennomføringen og den enorme erfaringen i byggingen av klinikk- og laboratoriebygg, ble Cadolto valgt ut blant mange konkurrenter for denne komplekse oppgaven.

Høy grad av prefabrikasjon – ekstremt kort byggetid

Fem uker senere ble modulene satt opp. Allerede på slutten av 2015 fant ferdigstillelsen sted, og på slutten av februar 2016 ble bygningen overlevert til brukeren. Etter at storparten av laboratorieutstyret ble tatt i bruk, ble forskningsarbeidet satt i gang i august 2016.

Außenansicht Labor T-Außenansicht
Innenansicht Laborgebäude in Modulbauweise Klinikum Augsburg
Innenansicht Labor Klinikum Augsburg

Det brukerorienterte laboratoriebygget

Modulbygget på én etasje ble oppført på en allerede eksisterende kjelleretasje i armert betong. Den statiske forsterkningen av den eksisterende byggemassen ble utført av oppdragsgiveren.

Det nye laboratoriebygget har et brutto etasjeareal på 620 m2 og en dimensjon på ca. 50 m x 12,50 m. Det er forbundet med de eksisterende bygningene via en utvendig gang med tak over, og gir rom til 15 laboratorie- og laboratorietilleggsrom. Ventilasjonssentralen ble plassert på bakkeplan ved siden av laboratorieseksjonen, andre tekniske installasjoner ble montert i kjelleren. Bygningen består av 14 moduler, de største enkeltmodulene har en dimensjon på 12,36 x 3,68 x 4,00 m.

Helhetlig planlegging og effektivt prosjektforløp

Planleggingen bestod av den komplette fabrikkplanleggingen av områdene bygge- og husteknikk, samt planlegging av laboratorieutstyret og ventilasjonsanlegget. Grunnlaget for dette var søknadsplanleggingen og forprosjekteringen fra arkitekt fru dipl. ing. Simone Lochbihler, München. Hovedvekten lå her på funksjonalitet og et trivelig arbeidsmiljø.

Etter en kort prosjekterings- og avstemningsfase med arkitekten og brukeren ble modulbygget konsipert som nøkkelferdig bygg, og i fabrikken i Cadolzburg produsert med en høy grad av prefabrikasjon. Del av dette var også den komplette husteknikken, hele ventilasjons- og elektroanlegget samt en kjølecelle. I tillegg ble de 15 laboratorie- og laboratorietilleggsrommene utstyrt med høyverdige laboratorieinnredninger.

En milepæl for vitenskapsbyen Augsburg

Laboratorienybygget er nok en milepæl med hensyn til etableringen av helsevitenskap i byen Augsburg. Nybygget vil helt sikkert ha en sentral rolle med hensyn til det kommende medisinske fakultetet som hovedsakelig konsentrer seg blant annet om miljømedisin.

Top