Nytt sykehus som passivhus nord for polarsirkelen.


Nye Kirkenes sykehus.

Temperatur, vær, lysforhold. Utfordringer så langt øyet kan se. Og midt oppe i dette står vi. Sykehusprosjektet ved polarsirkelen er som skapt for Cadolto Modulbau. Bygging under vanskelige forhold? Da er vi i vårt rette element. Med individuelle og kloke løsninger. Løsninger som er teknisk toppmoderne, effektive og fremfor alt raskt tilgjengelige. Vi greide det. Med vårt konsept og vår kvalitet, «made in Germany». Siden høsten 2015 er det transportert ca. 300 moduler til Norge og Kirkenes, en avstand på over 3000 kilometer. På 17 200 m² polargrunn vil det frem til desember 2016 oppføres et lokalt sykehus her. Komplett med modulær utførelse. Ferdig utstyrt med akuttmottak, operasjonssaler, fødestuer, radiologilaboratorier og 54 senger. Samt kirurgisk, medisinsk og psykiatrisk poliklinikk. Alt naturligvis med passivhusstandard og svært høye krav til varmeisolasjon og -gjenvinning.

Allerede under forberedelsene viste vi vår fleksibilitet, noe som er typisk for oss. Og for vår byggemåte. Opprinnelig var sykehuset nemlig ikke modulært konsipert. Derfor har vi tilpasset modulene til det konvensjonelt planlagte grunnrisset på en slik måte at komplette rom kan forhåndsproduseres ved Cadolzburger-fabrikken. I Kirkenes vil så de inntil seks meter brede modulene raskt og ukomplisert bli satt på den tidligere bygde, konvensjonelle kjelleren. Det sparer mye tid, og er særlig viktig når vinteren er lang og byggefasene korte. Per desember 2016 skal følgende være status: Polarsirkelen er utviklet videre – et nytt sykehus er ferdigstilt.

 

 

Top