Vellykket metamorfose av en klinikk.


Alternativ bygning og utvidelse av akuttmottaket ved Klinikum Augsburg.

Kan en vanlig klinikk forvandles til en universitetsklinikk? Da trenger man mer plass, moderniserte bygninger og en plan for hvordan man kan tilpasse endringene til den daglige klinikkdriften. Med Cadoltos toppmoderne moduler er alt mulig. Denne forvandlingen begynte i Augsburg 04.07.2016 med byggingen av den alternative bygningen – og med Cadolto. Til slutt vil akuttmottaket bli utbygd, og klinikken vil bli sanert og forvandlet til en universitetsklinikk.

Men først kommer byggefase 1; oppføringen av nybygget og utvidelsen av akuttmottaket ved klinikken. Bygningen med romcelleutførelse vil bestå av 156 enkeltmoduler, og ha et bruttoareal på ca. 8200 m². Bygningen vil først huse tre intensivavdelinger og én dialyseavdeling rent midlertidig. I tillegg vil akuttmottaket bli utvidet med en mottaksavdeling. Den nye bygningen er direkte forbundet med den eksisterende bygningen på flere nivåer – og således optimalt integrert.

Når byggingen i hovedbygningen er ferdig, kan etasje 2 til 4 bygges om til normale pleieavdelinger. I denne andre fasen ser man altså nok en fordel ved modulbygging: full fleksibilitet.

Men med slike spesielle krav er det nødvendig med perfekt planlegging. For alle komponenter og installasjoner – særlig de sanitære drikke- og avløpsvannanleggene – må allerede i fase 1 forberedes på en slik måte at ombygging og oppgradering kan skje med minst mulig innsats i fase 2.

Også den planlagte senere tilbakeføringen av den alternative bygningen til opprinnelig tilstand skal være uproblematisk. Denne tilbakeføringen vil skje etter sanering av hovedbygningen. Med ett unntak: Utvidelsen av akuttmottaket i første etasje vil bli bevart. Derfor må alle tekniske anlegg og installasjoner i underetasjen og første etasje, som er nødvendige for driften i første etasje, organiseres på en smart måte. Første etasje må kunne skilles fra, og de ovenforliggende etasjene demonteres. I tillegg vil bygningen bli satt på påler – dette for å muliggjøre en rett forbindelse i første etasje. Vertikalprojeksjonen vil bli oppført som stålbetongkonstruksjon på byggeplassen, med ekstra teknikkrom for forsyning av bygningen. Det er fortsatt mye å gjøre frem til fase 2 blir avsluttet 28.02.2019. Det gleder oss.

Top