Renroms- og laboratoriebygninger

Hver dag står forskere med ett bein i fremtiden.

I Cadolto-moduler står de med begge.

Den som vil utvikle fremtiden, må være rask og fleksibel. Stadig tenke nytt. Og snu hver stein. Egentlig tenker forskerne akkurat som oss her. Derfor tilbyr vi deg et tilsvarende tilholdssted: renroms- og laboratoriebygninger med modulær utførelse fra Cadolto.

De individuelt produserte modulene er hele tiden i takt med tiden: alltid foranderlige, alltid nykombinerbare, alltid med morgendagen i mente.

Vår industrielle forhåndsproduksjon muliggjør laboratoriebygninger uten bruk av stendere, med ubegrenset bredde og med en dybde på inntil 12 m. Like langlivede som konvensjonelle bygninger – men betydelig mer mobile. Modulene kan nemlig når som helst modifiseres og flyttes i løpet av svært kort tid. Raskt, effektivt og lønnsomt. Om ønskelig kan du leie dem eller få individuelle finansieringsløsninger.

Typisk Cadolto.

Laboratorier

Biologiske laboratorier oppfyller de høyeste standarder – fra BSL 1 til BSL 4. Dette oppnås ved hjelp av skreddersydde automatiserte ventilasjonssystemer og egnede overflatematerialer.

Ved kjemiske laboratorier stilles det særlige krav, fremfor alt til overflatenes kjemikaliebestandighet. Innflyttingsklare laboratoriemoduler fra Cadolto oppfyller disse kravene.

Ved fysikalsk-analytiske laboratorier gir den intelligente og effektivt regulerte romluftteknikken åtte luftvekslinger per time.

Cadolto oppfører radionuklidelaboratorier i henhold til DIN 25425 og DIN 25422 for alle strålebeskyttelsesklasser fra S0 til S4. Her er det fokus på spesielle krav til strålebeskyttelse, som oppfylles i form av blyfolier eller blyplater.

Renrom (GMP)

Cadolto-moduler er tilgjengelige for bioteknologi, stamcelleforskning og farmalogisk produksjon i henhold til GMP, opp til klasse A. Høyere renhetsklasser nås med filtervifteenheter eller laminærflyt-taksystemer, samt med trinnregulert slusekontroll og adgangsstyring – inkludert overvåking. Cadolto produserer for renromsproduksjoner, halvlederteknikk og mikromekanikk i henhold til ISO 14644, ISO-klasse 9 til 4. De tekniske spesifikasjonene er for en stor del identiske med GMP-klassen. I denne sammenheng er man særlig opptatt av å redusere og unngå partikler.

Laboratoriekonsepter

Cadoltos modulære laboratoriekonsepter tilbyr deg et fleksibelt grunnlag som det kan bygges videre ut fra etter dine ønsker. Slik kan dine forestillinger alltid innfris. Modulenes rasterbreddegrunnlag på 3600 mm tilsvarer normale forhold samt anbefalinger i henhold til BG RCI og DIN EN 14056.

 

  • Fleksibilitet: bruksspesifikk ombygging eller flytting av komplekse bygninger
  • Utformingsfrihet: Laboratoriene kan tilpasses dine krav i alle dimensjoner.
  • Høykvalitets forhåndsproduksjon ved fabrikken: individuell, skreddersydd utførelse
  • Sikkerhet: væruavhengig produksjon, frist-/kostnadsgaranti
  • Bærekraftsertifisering (DGNB): noe bedre klassifiseringer i forhold til tradisjonell utførelse oppnåelig

Eksempelkonsepter

Laboratorier med integrerte analysestasjoner

To fløyer med fem laboratorietypemoduler og klassisk oppdeling: laboratorium–gang–laboratorium.

For disse og alle andre konfigurasjoner gjelder følgende: Laboratorietypene muliggjør en variabel bygning med inntil seks etasjer. Som vertikalt utformingskonsept lønner det seg å bygge inn sentrale forsynings- og deponeringssjakter for å gi den aktuelle bygningen størst mulig fleksibilitet. Man kan også enkelt bygge inn desentrale sjakter for hver laboratorieakse.

 

 

 

 

Laboratorier med atskilte analysestasjoner, siderom og kontorer

To fløyer med atskilte analysestasjoner bestående av fem moduler: Forholdet mellom laboratorie- og kontorareal er 6:1. Mengden analyse- og dokumentasjonsarbeid har stadig økt. Denne modulkonfigurasjonen tar hensyn til dette. De utenforliggende analysestasjonene er isolert fra de egentlige laboratoriene ved hjelp av skilleveggsystemer av helglass. Resultatet er at arbeidsrommene og laboratoriene både er romslige, transparente og lyse.

 

 

Laboratorier med integrerte analysestasjoner, mørke områder, siderom og kontorer

Tre fløyer med integrerte analysestasjoner bestående av fem moduler: Forholdet mellom laboratorie- og kontorareal er 3:1. Denne laboratorietypen er særlig konsipert for laboratorier med en høy andel automater og lagerarealer. Her er det ekstra, separate rom uten særskilte krav til dagslys. Analysestasjonene befinner seg inne i laboratoriene.

 

 

Laboratorier med atskilte analysestasjoner, mørke områder, siderom og kontorer

Tre fløyer med atskilte analysestasjoner bestående av fem moduler: Forholdet mellom laboratorie- og kontorareal er 2:1. Denne laboratorietypen er – som i konfigurasjonseksempel 3 – konsipert for laboratorier med en høy andel automater og lagerarealer i separate rom uten behov for dagslys. Her er imidlertid analysestasjonene atskilt fra laboratoriene.

Mønstertilbud

Velg mønstertilbud ved å merke av. Fyll ut kontaktskjemaet. Om få dager får du ønsket tilbud per e-post.

Dataene dine kunne ikke sendes. Kontroller dataene dine og prøv igjen.

Das Angebot ist unverbindlich und kostenlos.

Vielen Dank für Ihre Nachricht.

Sie bekommen das ausgewählte Musterangebot umgehend an Ihre angegebene E-Mail-Adresse geschickt!

Top