Centre Hospitalier d'Argenteuil Paris, Frankrike

Konvensjonell bygging møter moderne modulbygging.

Bruttoareal
(m²)
12.969
Realiseringstid
12
Modulbygg
Antall moduler
330
Bygninger
Sengerom
Operasjonsrom
Funksjonsrom
Diagnostikkrom

Hva er den beste kombinasjonen? Det er alltid en kombinasjon som fungerer.

Den som – i likhet med oss – bygger fleksibelt og resultatorientert, trenger ikke å være redd for å sette i gang. Heller ikke når konvensjonell bygging møter modulbygging, slik tilfellet er i Centre Hospitalier d´Argenteuil, med ca. 330 rommoduler. I realiseringsfasen oppstod storprosjektet på grunnlag av nettopp denne kombinasjonen. Kjeller og første etasje ble konvensjonelt oppført.

Første og andre etasje ble deretter bygd modulært. Store gårdsrom gjennomstrømmet av lys løser opp det kolossale bygningskomplekset på en arkitektonisk behagelig måte.

Et spennende prosjekt. Ikke så rart. Med et totalareal på 12 969 m² og en kombinasjon av to forskjellige byggemåter er det tross alt snakk om Europas største modulbyggingsprosjekt, og således et ikke akkurat dagligdags oppdrag.

Top