Charité Berlin, Tyskland

Interimløsning for Europas største universitetsklinikk.

Bruttoareal
(m²)
9.080
Realiseringstid
12
25
Modulbygg
tradisjonell
byggemåte
Antall moduler
158
Bygninger
Sengerom
Operasjonsrom
Funksjonsrom
Diagnostikkrom

Modulær bygging betyr fleksibilitet. Enkelte kunder gir klart uttrykk for at de vil ha en interimløsning som gjerne kan føles og brukes som om den var bygget for evigheten.

I tilfellet Europas største universitetsklinikk, Charité i Berlin, innebar det et modulbygg med et bruksareal på 9080 m² og 360 senger. Målet? Klinikkens sengepost skal saneres, men klinikken skal drives videre uten innskrenkninger. For dette formålet utviklet og bygget Cadolto en fireetasjes interimbygning bestående av totalt 158 moduler. Bygningen skulle være i bruk i 42 måneder. En tunnel forbinder operasjonssalene i den gamle bygningen med modulbygget på den andre siden av gaten.

Takket være en forhåndsproduksjon på 90 % kunne man integrere modulbygget i det romlig avgrensede klinikkområdet i løpet av svært kort tid. Også under bygging kan man foreta kirurgisk presise inngrep.

 

 

Demonteringen er nesten like imponerende som byggingen. Takket være den rasjonelle modulære utførelsen forsvinner interimbygningene like raskt som de kom. Heller ikke det et helt ukjent fenomen i medisinen.

Klinikken får følgende fordel, rettere sagt fordeler: levering fra én kilde, ingen tidkrevende koordinering, minimal forurensning, fleksible leiebetingelser. Kort sagt: en høyst lønnsom løsning.

Top