Technologiepark Münster i Tyskland

Spillerom for bioteknologi.

Bruttoareal
(m²)
3.400
Realiseringstid
6
18
Modulbygg
tradisjonell
byggemåte
Antall moduler
38
Bygninger
Sengerom
Operasjonsrom
Funksjonsrom
Diagnostikkrom

Begynn i det små. Og avslutt stort. Oppstartselskap. Skap plass raskt, fleksibelt og presist. Velg Cadolto. Vi oppførte et nybygg med modulær utførelse for tre oppstartselskaper i biomedisin-/bioteknologibransjen. Nødvendig spillerom med riktig utstyr. I biomedisin-/bioteknologibransjen må et slikt spillerom naturligvis oppfylle strenge kriterier. Derfor ble det montert både kostbar klima- og ventilasjonsteknikk og laboratorieutstyr av høyeste kvalitet. Oppgave forstått, løst og realisert i løpet av bare totalt ni måneder. Og etter bare fire måneder var modulene allerede fullt bruksklare.

Særlig interessant er det at modulkonseptet gjør brukerne fleksible også etter ferdigstillelse og innflytting. Alt etter ønske og endrede krav kan arealene deles opp på nytt. Det gir brukerne på de ulike nivåene mulighet til å utvikle seg helt individuelt. En uvurderlig fordel i en fleksibel bransje. Hvor godt det fungerer, viser nå det fjerde oppstartselskapet i bygningen. Selskapet stiller helt nye krav til rommene. Som har blitt innfridd 100 %.

Top