Bærekraft

Vår grønneste fordel: bærekraft.

Bærekraft er ikke bare noe vi tar på alvor – vi tar det helt bokstavelig. Selv lenge etter ferdigstillelse holder våre moduler det vi har lovet. Og dette gjelder ikke nødvendigvis bare det første byggestedet. Mens 70 % av våre byggeprosjekter fortsatt er i bruk akkurat som før, har de resterende 30 % blitt en del av nye prosjekter – enten i sin helhet eller som deler. Modulær oppsirkulering, så å si. Og hva om livssyklusen til en modul skulle ta slutt en gang? Da kan samtlige byggematerialer gjenbrukes 100 %.

En annen fordel med vår konsekvent bærekraftige modulbygging: Vi er tilpasningsdyktige. Hvert bygg kan når som helst utvides, påbygges flere etasjer, flyttes eller demonteres. Og dét på rekordtid. Bærekraft betyr også effektivitet: Fra planlegging til ferdigstillelse arbeider alle våre forskjellige fagfolk hånd i hånd – og under samme tak. Nærmiljøet nyter også godt av dette prefabrikasjonsprinsippet: Vi reduserer mengden av emballasje og utslipp på anleggsplassen og har 80 % mindre trafikk enn på konvensjonelle anleggsplasser. Resultatet? Mindre miljørisiko og jevnt over forbedret miljøvennlighet – inklusive vår selvdrevne passivhusstandard, som for eksempel brukes til byggingen av sykehuset i Kirkenes. Ikke noe problem.

Vi bygger så bærekraftig fordi vi allerede i dag tar hensyn til alt det fremtiden krever av byggeprosessen: maksimal effektivitet med mulighet for demontering og resirkulering uten at det går utover kvaliteten og forutsigbarheten i planleggingen.

Kort sagt: Vi er raskere. Vi er mer effektive. Vi er mer bærekraftige. Du kan bare ta oss på ordet.

Top