Att alltid vara härligt flexibel.


”Modultillverkningen ger oss fördelen att kunna minimera påfrestningarna med byggandet för sjukhusets löpande verksamhet och patienterna så mycket som möjligt.”

Verkställande direktör Karl-Josef Schmidt

Flytt av byggnaderna med sängplatser för patienter vid St. Josefs-Hospital i Wiesbaden.

I dag här och i morgon där skulle kunna vara mottot för uppdraget för St. Josefs-Hospital i Wiesbaden. Två av klinikens byggnader med sängplatser för patienter, vilka byggdes redan 2009, skulle demonteras och sedan uppföras på en annan plats. Ett uppdrag som gjort för oss. Det är inget konstigt med det, för sju år tidigare uppförde vi just dessa två flygelbyggnader där. Visuellt tilltalande. Och framför allt i det närmaste utan störningar för sjukhusets löpande verksamhet.

Därför är det inte heller någon tillfällighet, utan själva beviset på vårt perfekta arbete, att vi även denna gång tilldelades hela utförandet av projektet.

I mars 2015 började Cadolto med den fullständiga planeringen för framställning, uppförande och omplacering av de båda byggnaderna med sovsalar. Till detta kom dessutom nybygget av en tillfällig byggnad med sovsalar. Sammantaget blev det ett modulblock med fyra moduler – bruttoytan uppgår trots allt till 2 500 m², eftersom anslutande korridorer tillkommit.

Ännu en gång har Cadolto bevisat att modulbygge inte på något sätt är underlägset konventionellt byggande i kvalitativt hänseende. Det har till och med en avgörande fördel: Hela byggnader kan monteras ned på en plats och sedan monteras upp på nytt på en annan. Att alltid vara härligt flexibel – det gäller följaktligen på samma sätt för sjukhus som för modernt byggande med moduler från Cadolto.

Top