Att skapa mer plats på ett befintligt utrymme.


Påbyggnad av fler våningar på Klinikum rechts der Isar/TU München.

Det behöver inte alltid röra sig om ett komplett nybygge. Ibland räcker det att utöka den befintliga kapaciteten. Cadoltos modulbyggnader är som gjorda för detta. För Klinikum rechts der Isar i München fick Cadolto därför uppdraget att bygga fler våningar på en poliklinik med moduler. Byggnaden bestod av en poliklinik med sovsal i två våningar, byggd av moduler, samt källarvåningen, solitt byggd på konventionellt sätt. Utbyggnaden skulle ske på höjden, från tre våningsplan till fem. På samma yta kompletterar nybygget kliniken med en sovsal på det fjärde planet och en intensivavdelning på det femte.
Målet var alltså en påbyggnad som med en längd på 37,5 m, en bredd på 18,1 m, en byggstomme med fri höjd på 2,99 m och en bruttoyta på 1 293 m² ger personal och patienter mycket nytt utrymme i framtiden.
Monteringen skulle påbörjas i oktober 2015. Tillverkningen skulle inledas en månad tidigare. Först väntade dock förarbetet. Den gamla byggnaden måste nämligen förberedas på lämpligt sätt för påbyggnaden: Yttertaket måste bort. Påbyggnader som trapphustak, vind och toppen på hisschaktet monterades ned. Påbyggnaden måste naturligtvis även anslutas till den tidigare byggnadens försörjnings- och avloppsledningar. Murverk revs – ventilationsanläggningar flyttades. Även hissen fick anpassas till de nya förutsättningarna: Den hissanläggning som varit i bruk dittills utökades med två våningsplan till sammanlagt fem och kompletterades med ytterligare en hiss inklusive maskinrum. Även huvudtrappan och brandtrappan utökades med två våningar och de befintliga ventilationsanläggningarna flyttades och byggdes ut. Sedan återstod bara att anpassa fasaden till den befintliga byggnaden.
Vi hade mycket arbete framför oss tills vi skulle vara färdiga i februari 2016. Men ingen omöjlig uppgift tack vare den flexibla modulbyggnadstekniken, och vi löste den snabbt, problemfritt och naturligtvis med bravur.

Top