En kliniks lyckade förvandling.


Alternativbyggnad och utbyggnad av akutmottagningen vid kliniken i Augsburg.

Ska en klinik göras om till en universitetsklinik? I så fall behövs mer plats, moderniserade byggnader och en plan för hur man ska kunna få båda delarna att harmoniera med den löpande verksamheten vid kliniken. Med Cadoltos toppmoderna moduler är allt detta möjligt. Den 4 juli 2016 inleddes just detta slags förvandling i Augsburg med byggandet av alternativbyggnaden – och tillsammans med Cadolto. När allt är klart kommer en komplett upprustning av kliniken, en utbyggnad av akutmottagningen och förvandlingen till en universitetsklinik att ha genomförts.

Överst på dagordningen står dock byggfas 1: uppförandet av den nya byggnaden och utbyggnaden av klinikens akutmottagning. Byggnaden konstrueras av rumsceller och kommer att bestå av 156 separata moduler och ha en total bruttoyta på ca 8 200 m². Till en början ska den tillfälligt inhysa tre intensivavdelningar och en dialysmottagning. Därtill byggs akutmottagningen ut med en station. Den nya byggnaden är direkt ansluten till den befintliga byggnaden på flera nivåer – och därmed optimalt integrerad.

När byggåtgärderna i huvudbyggnaden har slutförts kan våningarna 1 till 3 byggas om till stationer för allmänmedicin. I denna andra fas kommer ännu en fördel med modulbyggande med i bilden: full flexibilitet.

Men för just dessa speciella krav är det nödvändigt med en perfekt planering. Samtliga byggkomponenter och installationer – i synnerhet de sanitära vatten- och avloppsanläggningarna – måste redan i fas 1 förberedas så att ombyggnaden och efterarbetena i fas 2 kan utföras med minsta möjliga arbetsinsats.

Demonteringen som planeras längre fram ska inte heller innebära någon ansträngning. För efter upprustningen av huvudbyggnaden kommer alternativbyggnaden att monteras ned helt igen. Med ett undantag: Utbyggnaden av akutmottagningen kommer att behållas. Därför måste alla tekniska anläggningar och installationer i källarvåningen och på markplanet, vilka är nödvändiga för driften av markplanet, vara smart arrangerade. Nämligen på så sätt att markplanet kan avskiljas och våningsplanen ovanför demonteras, utan ytterligare kompletteringar. För detta uppförs byggnaden på ställningar för att möjliggöra plana anslutningar på markplanet. Ställningen uppförs på byggplatsen i form av en stålbetongkonstruktion som innehåller extra utrymmen för teknik för byggnadens försörjning. Det återstår ännu mycket att göra tills fas 2 är klar den 28 februari 2019. Vi gläder oss åt detta.

Top