Historisk mark. Den modernaste modultekniken.


Företaget Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH.

”Jag är redan nyfiken på de mobila operationssalarna.”

Överläkare Daniel Wiens, chefläkare vid centret för gastroenterologi

Ibland behöver man kortsiktiga lösningar för att kunna planera långsiktigt. Som till exempel för att rusta upp operationsutrymmen i befintliga byggnader – och trots detta kunna upprätthålla en löpande klinikverksamhet. Den perfekta lösningen: innovativa moduler från Cadolto. Förutom med toppmodern teknik övertygade vi Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin med vår stora kompetens i samband med rådgivning på platsen och med kostnadsmedvetna, framtidsinriktade lösningar. Vid detta projekt var följande särskilt viktigt: Operationssalarna ska byggas om senare för diagnostik.

För att upprustningen av de tidigare operationsutrymmena i den befintliga sjukhusbyggnaden ska kunna påbörjas 2017 måste först alternativbyggnaden uppföras. Därför skapas en operationsbyggnad med 13 moduler och en bruttoyta på 509 m² på den historiska innergården. Tillräckligt med plats för friktionsfri klinikverksamhet – och ett flygande byte.

Och det menar vi till och med rent bokstavligt. För på grund av förhållande på platsen måste våra moduler lyftas till den plats där de ska användas. En spektakulär syn när 38 ton tunga moduler lyfts över bostadshusen och sätts ned på sjukhusets historiska innergård med hjälp av två lyftkranar för tung last.

Efter denna iögonenfallande inledning dröjde det blott några veckor tills de högteknologiska modulerna installerats och försetts med den övriga medicinska tekniska utrustningen. Redan i september 2016 sker överlämnandet – och från och med januari 2017 tas modulerna i bruk.

Top