Högteknologiska moduler för högteknologisk medicin.


En hybridavdelning för operation för klinikerna vid Heinrich Heine Universität i Düsseldorf.

Hur lång tid tar det att bygga en operationsbyggnad numera? På det konventionella sättet tar det en halv evighet. Med Cadolto tar det fem månader. Imponerande? Det blir ännu mer imponerande när de önskade utrymmena måste hitta det mest innovativa sättet att förena modern operationsteknik, bildteknik med hög kapacitet och en hantering av utrymmena som är inriktad på arbetsflödet. Kort sagt, när man planerar en toppmodern hybridavdelning för operation. Med Cadolto är det inga problem.

Så här skapades mellan början av mars 2016 och mitten av juli 2016 en innovativ byggnad konstruerad av moduler – utrustad med den modernaste tekniken för en hybridavdelning för operation. Den nya byggnaden vid det befintliga centret för operativ medicin är fördelad på fem moduler med totalt 270 m² bruttoyta. Enbart operationssalen har nu 90 m² mer plats för läkare och patienter. Naturligtvis tänkte vi även på de nödvändiga sidoutrymmena. Pre- och postoperativa utrymmen, användarutrymme, sterillager, ett utrymme för angioteknik, samt övergång till de befintliga byggnaderna via korridoren har fått plats i modulerna.

En särskild utmaning i detta projekt var den medicinska tekniken. I synnerhet angiografiutrustningen som är fäst i taket kräver en ytterst exakt, stabil och mycket styv byggkonstruktion. Och framför allt ett innertak för tung belastning. För detta ändamål är hela operationsavdelningen på över 8,5 x 11,00 m självbärande – men måste trots det vara utförd så att den är extremt resistent och inte ger vika, även vid hög belastning. En annan höjdpunkt är operationsgolvet som utvecklats särskilt av Cadolto i samarbete med LEICA och andra ledande tillverkare av medicinsk teknik. Det möjliggör det mest vibrationskänsliga arbete. Vi kunde även leverera ventilationsteknik i rumsklass 1 b. För detta användes släta väggar vid byggandet, delvis med renrumsbeläggning, en ytfasad med sammanlänkat system för värmeisolering, fönster av eloxerat aluminium och automatiska operationsdörrar av rostfritt stål. Precis allt det som gör en modul till en högeffektiv operationsavdelning.

Det är inte bara tekniken som är innovativ i den nya operationsavdelningen – det är även byggmetoden. Eftersom hela den nya byggnaden anslöts direkt till den befintliga operationsavdelningen på andra våningen – och därigenom bildades en enhet.

För detta ändamål avlägsnades först fasaderna. Eftersom byggtomten var genomdragen med försörjnings- och avloppsledningar var det nödvändigt att ta hänsyn till detta redan vid planeringen. Följden blev en konstruktion med mycket tunna, cirka 7,50 m höga tekniksocklar och ovanpå dessa, det vitt utbredda operationsområdet.

Ett krävande projekt – precis i vår smak. För just här drar uppdragsgivaren nytta av vår snabbhet, kompetens och erfarenhet.

I slutändan bryr vi oss inte bara om själva byggandet med komplett husteknik. Vi medverkar självklart även vid planeringsfaserna med utkast över det hustekniska hantverket, fabriks- och genomförandeplaneringen för byggande, statik och andra byggnadsfysiska analyser. Och när allt är färdigt? Då står där ännu en lyckad modulbyggnad från en leverantör.

Top