Ju större uppgiften är, desto viktigare är det med en smart lösning.


Förflyttning av en Siemens Trio 3T-MRT vid Zentralinstitut für seelische Gesundheit i Mannheim.

Platsbrist, svåra omgivningsförhållanden, knapp tidsplanering. Vem skulle vilja bygga på sådan villkor? Vi. För det är just då, när innovativa lösningar efterfrågas, som Cadoltos modulteknik kan skörda framgångar. Precis som vid uppförandet av en ny MRI-byggnad i trädgården för patienter vid en klinik. En utmaning som vi gärna antar. Den 20 maj 2015 kunde projektet påbörjas i och med kontraktstilldelningen.

Projektets uppenbara utmaningar var den begränsade uppställningsplatsen i centralinstitutets trädgård för patienter och svårigheter att ta sig till byggplatsen i innerstaden, med ont om plats för kranen. Samt den korta byggtiden. En utmaning till: En Siemens 3T-MRT skulle flyttas, men behövdes ännu till 100 procent i klinikens arbete.

Kort sagt: Här var planering in i minsta detalj av betydelse. När planeringen och utrustningen hade godkänts inleddes stålkonstruktionen i början av augusti, följt av utbyggnaden av modulerna. Inom 14 dagar slutfördes de grundläggande arbetena för klimatanläggning och bås för högfrekvensmätning i fabriken. I rätt tid för den avtalade transporten den 31 augusti 2015. Sedan följde två dagars körning – därefter kunde byggnaden monteras den 2 september 2015. Dags för slutmonteringen och flytten av MRI till den nya uppställningsplatsen i modulen. Den 11 september 2015 var projektet helt slutfört. Med lyckat resultat. Naturligtvis.

 

 

Top