Modulbyggnation är mycket flexibel – även när det gäller storlek.

september 2016

Nybygge av universitetskliniken Jena-Lobeda

Man kan genomföra mycket med Cadoltos modulbyggnader. Från den 28 januari 2015 medverkade vi med våra moduler i ett jätteprojekt: den största kliniken i Thüringen. Byggnaden med två stationer för kliniken för invärtes medicin uppfördes på mindre än ett halvår. En utmaning som vi har klarat och är stolta över.
Inom ramen för storprojektet investerades totalt 310 miljoner euro i nybygget för universitetskliniken Jena-Lobeda. Förutom ytterligare 1 300 m² för forskning och utveckling uppfördes en ny barnklinik samt en hörsal med 300 platser – tillräckligt med plats för föreläsningarna för en hel årskull studenter.
Byggnaden med sovsalar tillverkades vid Cadoltos fabrik i Thüringen. Här tillverkades 63 moduler inklusive interiör – alltså förtillverkade till 95 %. Väggarna i sovsalarna målades i ljusgrönt eller ljusblått. Uppvärmnings- och sanitetsanläggningarna, ljusinstallationerna, golv- och väggpanelerna monterades redan i fabriken, före transporten.
Parallellt utfördes en extremt krävande grundläggning på byggplatsen, där marken var av klass 7 enligt det tyska klassifikationssystemet.
I Jena återstod sedan bara att ansluta ledningarna och utföra de resterande arbetena.
Tack vare perfekt planering och genomförande kunde Cadolto överlämna byggnaden med lyckat resultat i september 2016 – och två patientstationer från universitetsklinikens gamla byggnader kunde återuppta sin verksamhet i modulbyggnaden från Cadolto.

Innenansicht der Bettenzimmer - Universitätsklinikum Jena
Innenansicht Universitätsklinikum Jena - Empfang
Innenansicht Universitätsklinikum Jena - Aufzug
Top