Världens första modulbyggda datacentral har tagits i drift


Cadolto Space ® Leverkusen

Världens första modulbyggda datacentral har tagits i drift

Datamängderna blir allt fler och därför måste de driftsansvariga hos datacentraler reagera allt snabbare. Därför gav det Stuttgart-baserade företaget Globalways AG i Leverkusen i uppdrag åt Cadolto att bygga världens första modulbyggda datacentral.

Med modulbyggnadsspecialisten var det inte bara möjligt att bygga datacentralen snabbt och kundanpassat, utan den växer med IT-behovet och kan även i framtiden byggas ut flexibelt, utan att driften behöver avbrytas. Därutöver är den extremt energieffektiv med den fria adiabatiska kylningen. Precis som alla andra Cadolto-byggnader är den därutöver utpräglat hållbar.

Detta koncept heter Cadolto Space ®. Byggnaden projekteras exakt enligt kundens föreställningar och krav, prefabriceras till 90 procent i fabrikshallarna och ställs upp på ort och ställe på några dagar. Samtidigt har kunden absolut säkerhet vad gäller färdigställandetidpunkten och kostnaderna. Och dessutom får man den mycket stora fördelen gentemot konventionellt byggande och som inte var möjlig tidigare, nämligen utbyggnad under pågående drift. Här kommer allt från en och samma leverantör:  Cadolto övertar som generalentreprenör hela planeringen, tillverkningen och upprättandet av byggnaden.

Denna Cadolto Space ® består av 30 moduler. Från order och till nyckelfärdigt överlämnande tog det bara nio månader. En jämförelse: Med konventionellt byggande hade minst den dubbla tiden varit nödvändig. Och istället för flera modulära byggavsnitt så skulle Globalways ha varit tvungna att bygga, finansiera och bedriva en byggnad som varit långt större än det aktuella behovet.

I mitten av den två våningar höga datacentralen ligger funktionsdelen. På båda sidor står IT-racken, med en effekttäthet på upp till 20 kW, på rader. Hela bruttoytan per plan i första byggetappen är 2 500 m², den rena IT-effekten ligger på 1,5 MW och total-PUE på under 1,15. Det beror till stor del på den fria adiabatiska kylningen. Fyra nätreservanläggningar och transformatorer, liksom tankar med ett 80 000 liters vattenförråd finns på baksidan.

Cadolto Space ® utvecklades med en visuellt tilltalande fasad: Mot gatan döljer en halvtransparent och luftgenomsläpplig fasad i sträckmetall kylaggregaten. Byggkroppens yttre hölje är försett med ett skiktat värmeisoleringssystem och putsad i en mörk ton. Det platta taket är gjort som ett folietak, som Cadolto använder med goda erfarenheter för medicinska byggnader över hela världen.

Utöver denna individuella datacentrallösning Cadolto Space ® erbjuder Cadolto Datacenter GmbH även förkonfektionerade datacentraler med 6, 12, 18 och 24 racks an (Cadolto Microspace ®). Samtliga produktfördelar, såsom den fria adiabatiska kylningen, ytor för en optimal hantering, den modulbaserade utbyggnaden under pågående drift och den korta byggtiden gäller även här.

 

 

Vorderansicht Rechenzentrum Leverkusen - Modulbauweise
Außenansicht Rechenzentrum Leverkusen - Klimageräte
Innenansicht Cadolto Space Rechenzentrum - Racks
Innenansicht Cadolto Space - Löschanlagen
Top