Hållbarhet

Vår grönaste fördel: hållbarheten.

Vi inte bara tar hållbarheten på allvar, vi tar den också bokstavligt. Våra moduler håller vad vi har lovat, även långt efter byggnationen. Och det måste inte vara i dess första användning. Medan 70 % av våra byggprojekt fortfarande används på samma sätt som då de byggdes har resterande 30 % blivit delar i andra projekt – i sin helhet, eller i delar. Modulär upcycling, helt enkelt. Och vid slutet av en moduls livscykel? Då återanvänder vi samtliga byggmaterial, till 100 %.

En viktig fördel med vårt konsekvent hållbara modulkoncept: Vi är anpassningsbara. Varje konstruktion kan när som helst utökas med våningsplan, förflyttas eller nedmonteras. Och det i rekordhastighet. Hållbarhet betyder också effektivitet: Från planering till slutgiltig konstruktion, alla avdelningar jobbar tillsammans – och under samma tak. Även den lokala miljön tjänar på denna tillverkningsprincip: Vi minskar behovet av förpackning och våra utsläpp på byggarbetsplatsen och har 80 % mindre byggtrafik jämfört med konventionella byggmetoder. Resultatet? Mindre miljöfaror och ett överlag mindre miljöfotavtryck – och till och med självförsörjande passivhusstandard, som vår klinik i Kirkenes, Norge. Inga problem.

Vi tillverkar hållbart genom att vi redan idag tar hänsyn till vad morgondagens byggbransch behöver: hög effektivitet genom nedrustningsbarhet och recyclingsförmåga utan minskad kvalitet och planeringssäkerhet.

Kort sagt: Vi är snabbare. Vi är effektivare. Vi är hållbarare. Ta oss gärna på orden.

Top