Fördelar för arkitekter

Vi är alla våra egna drömmars arkitekter.

Vad arkitekturen kan åstadkomma behöver inte vara ristat i sten. Rörlighet i tanken är bättre än fixa idéer. Därför måste det tekniska förverkligandet vara precis så personligt och fritt som dina tankar och skisser. För oss – liksom för dig – handlar det om byggandets estetik för människor. Flexibelt, intelligent och enkelt från planritning till fasad. I tätt bebyggda städer eller på höga berg. Utan några mentala murar: Vårt team med arkitekter, byggnadsingenjörer och hantverkare planerar och förverkligar alla aspekter under ett och samma tak. Tillsammans med dig. Vi kan reagera direkt på specifika internationella krav eller på sådant som ändrar sig snabbt – tekniska framsteg, direktiv och trender. Det gör allt ännu enklare för dig. Vi tänker längre än till överlämnandet av den nyckelfärdiga lösningen: senare ombyggnationer, utbyggnader, återanvändning, nedmontering – allt är möjligt. Till och med att flytta hela byggnaden till en annan tomt. Betong vore i så fall enbart en fotboja.

Trots alla dessa möjligheter är Cadoltos modulbyggnader utformade för att hålla länge. Lika länge som konventionella byggnader – och till och med ännu längre: Samtliga byggmaterial kan separeras och återanvändas. Vårt bidrag till den hållbara utvecklingen och framtiden.

Du kan redan se det: Det konventionella byggandets dominans är på väg att rasa ihop. Bokstavligt talat.

Byggandets framtid med alla former av frihet.

Ditt arbete ställer krav.

Högteknologiska funktionsbyggnader som kliniker, laboratorier eller datorcentraler innebär större utmaningar än någonsin för arkitekter och byggherrar. Tekniska innovationer kommer allt snabbare varje dag, funktionella krav på arkitekturen gäller för oss på samma sätt som för det konventionella byggandet, mångfalden av byggstandarder ökar i snabb takt – oavsett om vi talar om Sverige eller globalt. Men vi håller oss lugna ändå. Och hanterar internationella riktlinjer som berör flera länder med intelligenta lösningar.

Ditt arbete är lätt.

Det finns en lösning som kombinerar omfattande rådgivning, djupgående planering, tät koordination av arbetet, industriell tillverkningskvalitet och smidig logistik på ett helt nytt sätt: Cadoltos modulbyggnadsteknik.

Cadoltorera i stället för att bara bygga.

Det är egentligen paradoxalt: Cadoltos moduler sätter bollen i rullning. Eftersom konventionellt byggande hör till det förflutna. Redan i dag – och i än högre grad i morgon – förverkligar vår teknik enkelt din arkitektur genom att bygga i moduler: högkvalitativt, snabbt, ekonomiskt och mycket flexibelt. Med maximal frihet för arkitekturen.

Top