Företaget

Välkommen till Cadolto.

Framtiden för det byggande som du har glädje av.

Morgondagen existerar inte än. Det gör däremot våra drömmar. Följaktligen förverkligar vi dem. Med moduler.

Cadolto är en världsledande specialist på tillverkning av komplexa, tekniskt krävande byggnader som konstrueras av moduler. Med andra ord: Vår specialitet är det omöjliga. Vi bygger kliniker där de inte skulle kunna byggas på konventionellt vis. Vi förverkligar stora byggprojekt på den tid som annars behövs enbart för planeringen. Vi tänker i moduler – och arbetar effektivt.

Vårt arbete tar oss ut i hela världen men trots det har vi blivit våra rötter trogna: Vår tradition har ända från början varit framsteget. Sedan över 125 år arbetar vi med att bygga framtiden och har gjort det i fem generationer. Tillsammans med cirka 350 medarbetare vid två produktionsanläggningar och i handelsbolag i sju länder.

Vi har från början gått vår egen väg – pionjärernas väg. Vi bygger modulbaserat. Med glädje. Och tror att det går att förändra världen med bra idéer.

För ”i morgon” är vad du och vi gemensamt gör av det: med modulbyggnader som är färdiga redan innan de uppförts. Inriktad på framtiden. Individuell. Exklusiv.

Top