Funktionsutrymmen

Lika flexibla som dina behov.

Målsättningen: att snabbt kunna växa i takt med nya krav. Med nya behandlingslokaler. Mer kapacitet för en central försörjningsavdelning för steril utrustning. Fler platser för mätning för hjärtkateterisering. Ytterligare dialysplatser. Samt teknikrum med mer utrymme. För att kunna garantera att verksamheten på en klinik flyter störningsfritt måste man kunna reagera snabbt. Och bygga snabbt och effektivt.

Allt kan lösas med moduler från Cadolto. Och som extra bonus: Din nya byggnad för högteknologi är själv högteknologisk – och det syns också på den.

Hur kommer vi att förverkliga ditt projekt? Flexibelt, intelligent och med en enda leverantör. Och självklart med väl beprövad teknik från ledande partner. Våra planeringsspecialister omsätter dina arkitekturskisser till en modulbyggnadsritning – inklusive teknisk utrustning.

Tack vare vår prefabriceringsgrad på upp till 90 procent säkerställer vi att driften av din klinik fortlöper störningsfritt i största möjliga utsträckning – innan du påbörjar framtiden med dina nya funktionsutrymmen.

Vårt erbjudande uppvisar lika stor mångfald som vårdutbudet vid din klinik. I princip kan varje planritning sättas ihop modulärt av rumsenheter. Vid sidan av operations- och diagnostikutrymmen utformar vi även sängplatserna helt enligt dina förväntningar och krav.

Top