Vård

Eftersom vi tänker på morgondagen redan i dag.

Vad har byggnadsteknikens framtid med vårdens framtid att göra? Ganska mycket enligt vår mening. Eftersom svaret på många utmaningar för offentliga och privata sjukhus, äldreboenden och vårdinrättningar än en gång lyder: Cadoltos modulbyggnader.

Nybygge? En tillfällig lösning under en renovering? Utbyggnad? Bygga på fler våningar? Vi reagerar lika snabbt som ditt behov förändras. Det som inte förändras i samband med detta är patienternas och vårdtagarnas livskvalitet. Eftersom att bygga med Cadolto innebär att bygga utan buller, stress och störningar. Även detta hör till modulbyggandets fördelar.

Våra planeringsspecialister förvandlar utkastet till din vårdinrättning till en modulbaserad arbetsplan – inklusive teknisk utrustning. Sedan sätter våra specialister i gång: Byggnadsfysik, el, uppvärmning, klimat, teknisk byggnadsutrustning, VVS, statik o.s.v. – hos oss arbetar alla avdelningar tillsammans. Dessutom: Vi planerar och tillverkar parallellt med fundamentarbetena. Det finns knappast något som är effektivare, mer framtidsinriktat eller snabbare.

Vår gemensamma målsättning är följande: maximal livskvalitet och nöjdhet för dina vårdtagare eller patienter. Med Cadoltos modulbyggnader skapar du moderna sängplatser och vårdutrymmen med en attraktiv och bekväm innemiljö. Samt de perfekta förutsättningarna för vård av högsta klass. I dag såväl som i morgon.

Top