Renrums- och laboratoriebyggnader

Varje dag står forskarna med ena foten i framtiden.

I Cadoltos moduler står de med bägge fötterna i framtiden.

Den som vill utveckla framtiden måste vara snabb och flexibel. Alltid tänka om. Och inte förbise något. Egentligen tänker forskarna på samma sätt som vi. Därför erbjuder vi dig en byggnad där du kan känna dig som hemma: med renrums- och laboratoriebyggnader konstruerade med moduler från Cadolto.

De separat tillverkade modulerna är alltid i samklang med samtiden: De kan alltid förändras, alltid kombineras på nya sätt och är alltid anpassade för morgondagen.

Vår industriella prefabricering gör det möjligt att bygga fristående laboratorier, med obegränsad bredd och upp till 12 m djup. Lika beständiga som konventionella byggnader – men avsevärt mer mobila. Modulerna kan nämligen förändras flexibelt på platsen även senare, och kan flyttas helt på mycket kort tid. Snabbt, effektivt, ekonomiskt. Och kan enkelt hyras om du så vill, annars finns individuella lösningar för finansiering.

Alltså typiskt Cadolto.

Laboratorier

Biologiska laboratorier motsvarar de högsta standarderna – från BSL (Bio Safety Level, biologisk skyddsnivå) 1 till BSL 4. Detta uppnås med skräddarsydda automatiserade ventilationssystem och lämpliga ytmaterial.

För kemiska laboratorier ställs framför allt särskilda krav på ytornas kemikaliebeständighet. Nyckelfärdiga laboratoriemoduler från Cadolto uppfyller dessa krav.

För fysiska-analytiska laboratorier är den intelligent och effektivt reglerade ventilationstekniken dimensionerad för åttafaldig luftväxling.

Cadolto konstruerar radionuklidlaboratorier enligt DIN 25425 och DIN 25422 för alla strålskyddsklasser från S0 till S4. Här står särskilda krav överst på dagordningen, vilka uppfylls med blyfolie eller blyplattor.

Renrum (GMP)

Moduler från Cadolto finns tillgängliga för bioteknik, stamcellsforskning och läkemedelstillverkning enligt GMP till och med klass A. Högre renhetsklasser uppnås med filterfläktenheter eller taksystem med laminär strömning samt med slusstyrning och åtkomstreglering – inklusive övervakning – indelade i steg. Cadolto tillverkar enligt ISO 14644 för klasserna ISO 9 till 4 för renrumsproduktion, halvledarteknik och mikromekanik. De tekniska specifikationerna är till största delen identiska med GMP-klassen. En särskild fråga med anknytning till detta är reducering och undvikande av partiklar.

Laboratoriekoncept

Cadoltos modulbaserade laboratoriekoncept ger dig ett flexibelt utgångsläge som kan anpassas ytterligare efter dina önskemål. På det sättet kan dina idéer förverkligas utan problem i alla sammanhang. Grundutförandet av modulernas rasterbredd på 3 600 mm motsvarar gängse anordningsdata samt rekommendationer enligt BG RCI och DIN EN 14056.

 

  • Flexibilitet: ombyggnationer som är specifika för användningen, eller förflyttning av komplexa byggnader
  • Frihet vad gäller utformningen: Laboratorier i alla format, som kan anpassas till dina krav
  • Högkvalitativ prefabricering på fabriken: individuellt, skräddarsytt utförande
  • Säkerhet: produktion oberoende av vädret, garanti för leveranstider och kostnader
  • Hållbarhetscertifiering (tyska DGNB): lättare att uppnå bättre klassificeringar jämfört med traditionella byggmetoder

Exempel på koncept

Laboratorier med integrerade analysplatser

Två flyglar med fem laboratorietypsmoduler och klassisk uppdelning: Laboratorium-korridor-laboratorium.

För denna och alla andra konfigurationer gäller följande: Laboratorietyperna möjliggör en varierbar byggnad med upp till 6 våningar. Som vertikalt utvecklingskoncept i samband med detta rekommenderas centrala schakt för försörjning och avfall för att ge den aktuella byggnaden mesta möjliga flexibilitet. Det går även att ordna perifera schakt i respektive laboratorieflygel utan problem.

 

 

 

 

Laboratorier med åtskilda analysplatser, sidoutrymmen och kontor

Två flyglar med åtskilda analysplatser, bestående av fem moduler: Förhållandet mellan laboratorie- och kontorsyta är 6 till 1. Andelen analys- och dokumentationsarbete ökar kontinuerligt. Med denna modulkonfiguration tas detta med i beräkningarna. De avskilda analysplatserna är isolerade från de egentliga laboratorierna med skiljeväggssystem helt i glas. Följden blir att arbetsutrymmena är luftiga, transparenta och ljusa, precis som laboratorierna.

 

 

Laboratorier med integrerade analysplatser, fönsterlösa zoner, sidoutrymmen och kontor

Tre flyglar med integrerade analysplatser, bestående av fem moduler: Förhållandet mellan laboratorie- och kontorsyta är 3 till 1. Denna typ av laboratorium är särskilt skapad för laboratorier med ett stort antal automater och lagerytor. För detta finns extra, separata utrymmen utan speciella krav på dagsljus tillgängliga. I detta fall ligger analysplatserna i laboratorierna.

 

 

Laboratorier med åtskilda analysplatser, fönsterlösa zoner, sidoutrymmen och kontor

Tre flyglar med åtskilda analysplatser, bestående av fem moduler: Förhållandet mellan laboratorie- och kontorsyta är 2 till 1. Denna typ av laboratorium – analogt med konfigurationsexempel 3 – har skapats för laboratorier med många automater och lagerytor i separata utrymmen utan behov av dagsljus. Här är dock analysplatserna skilda från laboratorierna.

Schablonerbjudanden

Välj och kryssa för schablonerbjudande och fyll i kontaktformuläret, så får du ditt önskade erbjudande per e-post om några dagar.

Det gick inte att skicka dina uppgifter. Kontrollera uppgifterna och pröva igen.

Erbjudandet är utan förpliktelser samt kostnadsfritt.

Tack för ditt meddelande.

Det valda schablonerbjudandet skickas omgående till den e-postadress som du uppgett!

Top