Centre Hospitalier d'Argenteuil i Paris, Frankrike

Konventionellt byggande möter modernt modulbyggande.

Bruttovåningsyta
(m²)
12.969
Realiseringstid
12
Modulbyggnation
Antal moduler
330
Byggnader
Sängutrymmen
Operationsutrymmen
Funktionsutrymmen
Diagnostikutrymmen

Vad är den bästa kombinationen? Det är alltid en som fungerar.

Den som bygger flexibelt och resultatinriktat som vi får inte ha några förbehåll. Så inte heller när konventionellt byggande och modulbyggnad – med ungefär 330 rumsmoduler – sammanfaller som vid Centre Hospitalier d’Argenteuil. I omsättningsfasen uppstod storprojektet ur just den här kombinationen. I samband med detta uppfördes källare och markplan på konventionellt vis.

Sedan följde byggandet av första till tredje våningen med moduler. Vidsträckta atrier som genomflödas av ljus mjukar upp det kolossala byggnadskomplexet på ett arkitektoniskt angenämt sätt.

Ett spännande projekt. Det är inte så konstigt. För till syvende och sist, med en totalyta på 12 969 m² och kombinationen av just två olika byggnadssätt, rör det sig om det största modulbyggnadsprojektet i Europa och därmed inte om vilket vanligt uppdrag som helst.

Top