Charité Berlin, Tyskland

Tillfällig lösning för Europas största universitetsklinik.

Bruttovåningsyta
(m²)
9.080
Realiseringstid
12
25
Modulbyggnation
traditionell
byggmetod
Antal moduler
158
Byggnader
Sängutrymmen
Operationsutrymmen
Funktionsutrymmen
Diagnostikutrymmen

Att bygga modulbaserat innebär att man förblir flexibel. Många kunder önskar sig uttryckligen endast en tillfällig lösning – som dock gärna får kännas och låta sig användas som om det vore en permanent lösning.

För Europas största universitetsklinik, Charité i Berlin, innebar detta en modulbyggnad med 9 080 m² bruksyta och 360 bäddar. Målsättningen: Klinikens byggnad med sängplatser för patienter ska renoveras, medan själva klinikverksamheten ska fortlöpa utan inskränkningar. För detta ändamål utvecklade och konstruerade Cadolto en tillfällig fyravåningsbyggnad som består av totalt 158 moduler och kommer att användas i 42 månader. En tunnel förbinder operationssalarna i den gamla byggnaden med modulbyggnaden på andra sidan gatan.

Tack vare 90 procents prefabricering kunde modulbyggnaden mycket snabbt fogas in i klinikområdets begränsade utrymme. Även då man bygger är ingrepp med kirurgisk precision möjliga.

 

 

Något som är nästan lika imponerande som monteringen är nedmonteringen. Tack vare den rationella byggmetoden med moduler kommer de tillfälliga byggnaderna att försvinna lika snabbt som de en gång kom på plats. Även detta är ett fenomen som inte är obekant inom medicinen.

Fördelen för kliniken, eller rättare sagt fördelarna, är följande: Leverans från en leverantör, inga hektiska samordningsinsatser, minimala byggutsläpp samt flexibla hyresvillkor som kan anpassas. Kort sagt, en mycket affärsmässig lösning.

Top