Nye Kirkenes sykehus, Norge

Nybyggt sjukhus norr om polcirkeln.

Bruttovåningsyta
(m²)
16.300
Realiseringstid
19
Modulbyggnation
Bau in konventioneller Bauweise aufgrund des kurzen Bauzeitfensters hier nahezu unmöglich.
Antal moduler
300
Byggnader
Sängutrymmen
Operationsutrymmen
Funktionsutrymmen
Diagnostikutrymmen

Temperatur, väderlek, ljusförhållanden. Utmaningar vart man än ser. Och vi befann oss mitt i detta. Sjukhusprojektet vid polcirkeln är som klippt och skuret för Cadoltos modulbyggnader. Att bygga under tuffa förhållanden är vårt rätta element. Med enkla och förnuftiga lösningar. Som utförs med den allra modernaste tekniken, är effektiva och framför allt snabbt klara för att tas i bruk. Vi kunde övertyga. Med vårt koncept och kvalitet ”made in Germany”. Sedan hösten 2015 är således cirka 300 moduler på väg till Norge och Kirkenes som ligger över 3 000 kilometer från oss. På 16 300 m² polarmark uppförs här ett lokalt sjukhus till december 2016. Helt konstruerat av moduler. Färdigutrustad med akutmottagning, operations- och förlossningsavdelningar, radiologilaboratorier och 54 bäddar. Samt poliklinik för kirurgi, medicin och psykiatri. Naturligtvis är allt i passivhusstandard med mycket höga krav på värmeisoleringen och värmeåtervinningen.

”Genom att använda prefabricerade moduler förkortas byggtiden avsevärt. Detta är en synnerligen effektiv byggmetod. Cadolto i Tyskland har många års erfarenhet och är mycket engagerade. Arbetet går snabbt framåt och man utför ett gott hantverk.”

Byggchef Gunnar Stumo

I samband med detta har vi redan vid förberedelserna gått flexibelt till väga, vilket är typiskt för oss. Och vår byggmetod. För ursprungligen hade kunden inte tänkt sig att bygga sjukhuset med moduler. Därför anpassade vi modulerna till den konventionella planritningen så att kompletta utrymmen kunde prefabriceras redan på fabriken i Cadolzburg. I Kirkenes placeras sedan de upp till 6,0 m breda modulerna snabbt och enkelt på den tidigare konventionellt byggda källarvåningen. Detta sparar mycket tid. Vilket är av särskild betydelse då vintern är lång och byggfaserna korta. 2017 vill vi kunna säga: Utvecklingen har tagit ett steg framåt i polcirkeln – det nybyggda sjukhuset är färdigt.

Top