Teknikparken i Münster, Tyskland

Spelrum för bioteknik.

Bruttovåningsyta
(m²)
3.400
Realiseringstid
6
18
Modulbyggnation
traditionell
byggmetod
Antal moduler
38
Byggnader
Sängutrymmen
Operationsutrymmen
Funktionsutrymmen
Diagnostikutrymmen

Först börjar man i liten skala. För att sedan växa sig stor. Starta verksamhet, helt enkelt. Snabbt, flexibelt och att skapa plats för detta på stället. Alltså Cadolto. Så uppstod ett nybygge konstruerat av moduler för tre nystartade företag i branschen för biomedicin/bioteknik. Det nödvändiga fria utrymmet med den rätta utrustningen. I branschen för biomedicin/bioteknik måste detta naturligtvis uppfylla vissa kriterier. Därför monterades avancerad klimat- och ventilationsteknik, liksom laboratorieutrustning av yppersta kvalitet. Uppdraget identifierat, löst och förverkligat på sammanlagt endast nio månader. Efter bara fyra månader var modulerna klara att använda.

Följande är särskilt intressant: Modulkonceptet gör att användarna kan förbli flexibla även efter färdigställande och inflyttning. Ytorna kan delas upp på nytt, allt efter önskemål och förändrade krav. Detta ger användarna på de enskilda nivåerna möjligheten att utveckla sig helt på egna villkor. En ovärderlig fördel i en flexibel bransch. Hur bra detta fungerar visas av det fjärde nystartade företaget som numera finns i byggnaden. Detta har flyttat in i utrymmena med helt nya krav. Och har funnit sig 100 procent till rätta.

Top